Elektronica (1421)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Jozef POORTMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Jozef POORTMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Henricus LEMPENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Elektromagnetisme (0174) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Elektriciteit en magnetisme (0263) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de fysica optie experimentele fysicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysicaKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemieVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels