Kristallografie en diffractietechnieken (1439)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan D'HAEN
  
Co√∂rdinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan D'HAEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Marc D'OLIESLAEGER 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bart RUTTENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Toegepaste wiskunde in de chemie 1 (3051) 5,0 stptn
    Toegepaste wiskunde in de chemie 2 (0256) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Toegepaste wiskunde in de chemie 1 (3307) 6,0 stptn
    Toegepaste wiskunde in de chemie 2 (0256) 4,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Toegepaste wiskunde in de chemie 1 (3307) 5,0 stptn
    Toegepaste wiskunde in de chemie 2 (3989) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de chemieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysicaVerbreding1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels