Biochemische paden (1574)

Contactpersoon :Prof. dr. Wanda GUEDENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wanda GUEDENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Peter ADRIAENSENS 
 Prof. dr. Sylvia DEWILDE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Alessia PANCARO 
 dr. Geert-Jan GRAULUS 
 Mevrouw Huong TRAN 
 De heer Ken PRINCEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Inleiding tot de biochemie (1399) 4,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Van metabolisme tot systeembiologie (2923) 8,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de chemie optie biochemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie optie biochemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemieKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologieVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologieVerbreding1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels