Wetenschapsfilosofie (1588)

Contactpersoon :Prof. dr. Bart VAN KERKHOVE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bart VAN KERKHOVE 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de wiskundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysicaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de informaticaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels