Logica en modeltheorie (1602)

Contactpersoon :Prof. dr. Bart KUIJPERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bart KUIJPERS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Dimitri SURINX 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de wiskunde optie fundamentele wiskunde2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskunde optie fundamentele wiskunde2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek wiskunde2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels