Kwantummechanica 2 (1807)

Contactpersoon :dr. Filippo MORINI
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Filippo MORINI 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bart CLEUREN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Calculus 1 (3376) 4,0 stptn
    Calculus 2 (3323) 6,0 stptn
    Elektromagnetisme (0174) 5,0 stptn
    Kwantummechanica 1 (1442) 4,0 stptn
    Mechanica (3322) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de fysicaVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1084,01084,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels