Image Processing (2169)

Contactpersoon :Prof. dr. Philippe BEKAERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Philippe BEKAERT 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank VAN REETH 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Lode JORISSEN 
 De heer Thomas KOVAC 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica profiel Visual ComputingVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master informatica volledig keuzepakketKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels