Genetica, evolutie en de Tree of Life (2921)

Contactpersoon :Prof. dr. Tom ARTOIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tom ARTOIS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ann CUYPERS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Brigitta VANACKEN 
 Mevrouw Maria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Annette VRIENS 
 Mevrouw Jana DECKERS 
 Mevrouw Karolien BIJNENS 
 De heer Michiel JORISSEN 
 Mevrouw Stephanie VANDIONANT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen optie basis reval en verbreding biologieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels