Ecologie: organismen in hun milieu (3123)

Contactpersoon :Prof. dr. Jean HUGE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jean HUGE 
  
Met medewerking van :Mevrouw Brigitta VANACKEN 
 Mevrouw Maria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Francois RINEAU 
 Prof. dr. Jan COLPAERT 
 Mevrouw Stephanie VANDIONANT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswet optie basis medische en verbreding biologieVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen optie basis reval en verbreding biologieVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen optie verbreding biologie en verbreding chemieVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek bio-engineeringKeuze2168,02168,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek biologieKeuze2168,02168,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels