Moleculaire celbiologie (3126)

Contactpersoon :Prof. dr. Michael PORCU
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Michael PORCU 
  
Co-titularis :Prof. dr. Karen SMEETS 
 Prof. dr. Michelle PLUSQUIN 
  
Met medewerking van :Mevrouw Brigitta VANACKEN 
 Mevrouw Maria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Frank VAN BELLEGHEM 
 Prof. dr. Hannelore BOVE 
 Mevrouw Karolien BIJNENS 
 Prof. dr. Marcel AMELOOT 
 Mevrouw Nathalie LEYNEN 
 Mevrouw Veerle LEMMENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biologie optie biochemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie optie moleculaire & biotechnologieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie optie biochemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie vrije keuzeKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysicaVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemieVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels