Cellulaire toxicologie  (3129)

Contactpersoon :Prof. dr. Ann CUYPERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ann CUYPERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Karen SMEETS 
 dr. Sophie HENDRIX 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Marijke JOZEFCZAK 
 Mevrouw Verena IVEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biologie optie biochemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie optie moleculaire & biotechnologieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie vrije keuzeKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek biologieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemieVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels