Analyse 2 (3190)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter DE MAESSCHALCK
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter DE MAESSCHALCK 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Karel KENENS 
 De heer Maikel BOSSCHAERT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de fysica optie twinVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskundeOvergangscurriculum2168,02168,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels