Differentialen en differentiaalvergelijkingen (3194)

Contactpersoon :Prof. dr. Renato HUZAK
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Renato HUZAK 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Karel KENENS 
 De heer Maikel BOSSCHAERT 
 Mevrouw Sohely SHARMIN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de fysica optie twinVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels