Chemische evenwichten en kinetica (3311)

Contactpersoon :dr. Nick PEYS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. An HARDY 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Jan YPERMAN 
 dr. Nick PEYS 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen optie basis medische en verbreding chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen optie verbreding biologie en verbreding chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie nano/biofysicaKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek chemieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysicaVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels