Calculus 2 (3323)

Contactpersoon :Prof. dr. Iuliu Sorin POP
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Iuliu Sorin POP 
  
Co-titularis :Prof. dr. Peter DE MAESSCHALCK 
  
Lid van het onderwijsteam :ir. Jeremy CHOUCHOULIS 
 dr. Jeroen WYNEN 
 De heer Karel KENENS 
 De heer Maikel BOSSCHAERT 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

1ste bachelorjaar in de fysicaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek wiskundeKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels