Grafentheorie (3327)

Contactpersoon :Prof. dr. Bart KUIJPERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bart KUIJPERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de wiskunde optie computationele wiskunde2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskunde optie computationele wiskunde2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)813,0813,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels