Computationele fysica (3361)

Contactpersoon :Prof. dr. Geert BEX
  
Co√∂rdinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Geert BEX 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de fysica optie experimentele fysicaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2de bachelorjaar in de fysica optie nano/biofysicaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2de bachelorjaar in de fysica optie theoretische fysica en sterrenkundeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels