Project+ (3454)

Contactpersoon :Prof. dr. Jean MANCA
  
Co√∂rdinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jean MANCA 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Henricus LEMPENS 
 De heer Michel DE ROEVE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,030513,0JaJaNumeriek
1ste masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurKeuze813,030513,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,030513,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar handelsingenieurKeuze813,030513,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,030513,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologieKeuze813,030513,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysicaKeuze813,030513,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de informaticaKeuze813,030513,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskundeKeuze813,030513,0JaJaNumeriek
keuze master voor corporate (UH)Keuze813,030513,0JaJaNumeriek
keuze master voor private (UH)Keuze813,030513,0JaJaNumeriek
master rechten ORKeuze813,030513,0JaJaNumeriek
master rechten RBKeuze813,030513,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels