Moleculaire genetica (3726)

Contactpersoon :Prof. dr. Karen SMEETS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Karen SMEETS 
  
Co-titularis :dr. Jos RUYTINX 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Karolien BIJNENS 
 Prof. dr. Michelle PLUSQUIN 
 De heer Riccardo CAROLLO 
 dr. Sofie THIJS 
 Mevrouw Valeria IMPERATO 
 De heer Vincent JAENEN 
 De heer Vincent STEVENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie optie biochemieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels