Mathematics everywhere (3984)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen SCHUETZ
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jochen SCHUETZ 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Anneleen VERHASSELT 
 Prof. dr. Bart CLEUREN 
 Prof. dr. Iuliu Sorin POP 
 dr. Jeroen WYNEN 
 Prof. dr. Marc GYSSENS 
 Prof. dr. Niel HENS 
 Prof. dr. Olivier THAS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1084,01084,0JaJaNiet-numeriek

2de bachelorjaar in de wiskundeKeuze1084,01084,0JaJaNiet-numeriek
3de bachelorjaar in de wiskundeKeuze1084,01084,0JaJaNiet-numeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels