Mathematics everywhere (3984)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen SCHUETZ
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jochen SCHUETZ 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Anneleen VERHASSELT 
 Prof. dr. Bart CLEUREN 
 Prof. dr. Iuliu Sorin POP 
 dr. Jeroen WYNEN 
 Prof. dr. Marc GYSSENS 
 Prof. dr. Niel HENS 
 Prof. dr. Olivier THAS 
 Prof. dr. Peter DE MAESSCHALCK 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1084,01084,0JaJaNiet-numeriek

2de bachelorjaar in de wiskundeKeuze1084,01084,0JaJaNiet-numeriek
3de bachelorjaar in de wiskundeKeuze1084,01084,0JaJaNiet-numeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels