Kennismaking met de praktijk (4149)

Contactpersoon :Prof. dr. Katrien STRUYVEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anja BECKERS 
 Mevrouw Liesbet SMIDS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    PD: Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
Om 'kennismaking' met de praktijk te mogen volgen moet de student één van de volgende opleidingsonderdelen opgenomen hebben in zijn/haar studieprogramma tot op heden: - Vakdidactiek economie basis (4167) - 6 studiepunten - Vakdidactiek gezondheidswetenschappen - 6 studiepunten - Vakdidactiek ontwerpwetenschappen (4170) - 6 studiepunten - Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) - 6 studiepunten


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Verplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectVerplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Verplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectVerplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen jaar 1Verplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectVerplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen jaar 1Verplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectVerplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Verplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectVerplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Verplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectVerplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie optie onderwijsVerplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de chemie optie onderwijsVerplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie onderwijsVerplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie optie onderwijsVerplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de chemie optie onderwijsVerplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie onderwijsVerplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek

Educatieve master in de economie verkort trajectVerplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek

Educatieve master in de economie verkort trajectVerplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek

Educatieve master in de economie leraarschapKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek

Educatieve master in de economie leraarschapKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek

1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
1ste masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar handelsingenieurKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de handelswetenschappen: keuzepakketKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
master in de toegepaste economische wetenschappenKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek

1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
1ste masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar handelsingenieurKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de handelswetenschappen: keuzepakketKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
master in de toegepaste economische wetenschappenKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie vrije keuzeKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie vrije keuze aanvullingKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de informaticaKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskundeKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie vrije keuzeKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie vrije keuze aanvullingKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de informaticaKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskundeKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek

Specifieke lerarenopleiding economieKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
specifieke lerarenopleiding LimloKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
specifieke lerarenopleiding StepKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek

Specifieke lerarenopleiding economieKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
specifieke lerarenopleiding LimloKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek
specifieke lerarenopleiding StepKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - opleidingsonderdelen keuze leraarschapKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - opleidingsonderdelen keuze leraarschapKeuze813,0813,0NeeNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels