Inleiding tot de materiaalleer (2385)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Elke KNAPEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Elke KNAPEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Mieke VANDENBROUCKE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht813,040413,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels