Mijn organisatie, mijn team en ik (3246)

Contactpersoon :Mevrouw Marina VAES
  
Co-titularis :Mevrouw Marina VAES 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Ilse VANDERSTUKKEN 
 Prof. dr. Joke OPDENACKER 
 Mevrouw Karen VAN DEN BROECK 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Postgraduaat Relatie- en CommunicatiewetenschappenVerplicht815,0815,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels