Legal English (1877)

Contactpersoon :De heer Craig EGGETT
  
Coördinerend verantwoordelijke :De heer Craig EGGETT 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Ainara GOMEZ URROSOLO 
 De heer Cas GULIKERS 
 Mevrouw Emilia KLEBANOWSKI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de rechtenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

exchange rechten Erasmus BelgicaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

exchange rechtenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels