Ontwerpmethodiek 3 / Typologie (2329)

Contactpersoon :dr. arch. Ruth STEVENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. arch. Ruth STEVENS 
  
Co-titularis :Arch. Tim VEKEMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Ontwerpen 3A (3697) 9,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de architectuurVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de architectuurVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

schakelprogramma architectuur jaar 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

exchange architectuurKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels