De elektronische studiegids voor het academiejaar 2020 - 2021 is onder voorbehoud.
De onderwijsmanagementteams werken nog aan de organisatie- en evaluatievormen.
Deze zullen zichtbaar zijn in de studiegids vanaf 1 september.View the form in English.


Internationale toegepaste communicatie: Duits (2655)

Contactpersoon :Mevrouw Lara WYREMBLEWSKI
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Lara WYREMBLEWSKI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: bouwkundeKeuze813,054273,0NeeJaNumeriek

master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICTKeuze813,054273,0NeeJaNumeriek

master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologieKeuze813,054273,0NeeJaNumeriek

master in de industriële wetenschappen: verpakkingstechnologieKeuze813,054273,0NeeJaNumeriek

exchange industriële wetenschappenKeuze813,0813,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels