Capita selecta ind. automatisering (2721)

Contactpersoon :ing. Geert LEEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :ing. Geert LEEN 
  
Co-titularis :ing. Eric CLAESEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Geïntegreerde automatisering 2 (2720) 6,0 stptn
    Robotics, vision and hydraulics (2708) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: energie - automatiseringVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels