View the form in English.


Mechatronisch ontwerpen (2722)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Eric DEMEESTER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Eric DEMEESTER 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Johan BAETEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Digitale regeltechniek (2644) 4,0 stptn
    Labview en microprocessoren (3308) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Labview en digitale controle (4365) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: energie - automatiseringVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

exchange industriële wetenschappenKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels