De elektronische studiegids voor het academiejaar 2020 - 2021 is onder voorbehoud.
De onderwijsmanagementteams werken nog aan de organisatie- en evaluatievormen.
Deze zullen zichtbaar zijn in de studiegids vanaf 1 september.