View the form in English.


Innovaties in beton (2934)

Contactpersoon :Prof. Stefaan MAAS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Stefaan MAAS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. ing. Bram VANDOREN 
 Prof. dr. ir. Herve DEGEE 
 Mevrouw Karine EVERS 
 dr. ing. Rik STEENSELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Dimensioneren van beton- en metselwerkconstructies 1 (2664) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: bouwkundeKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

exchange industriële wetenschappenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek engineering & technologyKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels