View the form in English.


Eindige elementen methode (2972)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Elke DECKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Elke DECKERS 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. John BIJNENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: elektromechanicaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
master in de industriële wetenschappen: elektromechanica (KUL)Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek

exchange industriële wetenschappenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels