View the form in English.


Computer ondersteunde productie (2977)

Contactpersoon :ing. John BIJNENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :ing. John BIJNENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Toegepaste mechanica CNC (2976) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master industriële wetenschappen elektromechanica keuzemoduleKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

exchange industriële wetenschappenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek engineering & technologyKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels