View the form in English.


Bachelorproef - Nucleaire technologie (3459)

Contactpersoon :ing. Luc LIEVENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :ing. Luc LIEVENS 
  
Co-titularis :Mevrouw Lara WYREMBLEWSKI 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Behzad REZAEIFAR 
 De heer Bram MAST 
 Prof. dr. Brigitte RENIERS 
 ing. Dries COLSON 
 De heer Lowie BRABANTS 
 De heer Matthias SPRANGERS 
 Prof. dr. Sonja SCHREURS 
 ing. Stef GEELEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    3D-analyse en differentiaalvergelijkingen (3829) 6,0 stptn
    Algemene chemie (3830) 6,0 stptn
    Basic Engineering Skills (3825) 6,0 stptn
    Basisprincipes mechanica: puntmassa's (3823) 3,0 stptn
    Basisprincipes mechanica: starre lichamen (3827) 4,0 stptn
    Elektriciteit (3824) 4,0 stptn
    Elektronische systemen (3831) 6,0 stptn
    Fysica: golven (3832) 6,0 stptn
    Inleiding tot de materiaal- en productietechnologie (3828) 4,0 stptn
    Instrumentatie (2601) 5,0 stptn
    Kernfysica 1 (2592) 4,0 stptn
    Lineaire algebra en 2D-analyse (3822) 5,0 stptn
    Materiaalkunde en productietechnologie 2 (4067) 3,0 stptn
    Milieuproblematiek (2593) 4,0 stptn
    Nucleaire meettechniek 1 (4069) 4,0 stptn
    Nuclear engineering skills (2591) 3,0 stptn
    Procestechnologie (4068) 6,0 stptn
    Project Engineering Skills (3833) 6,0 stptn
    Research Engineering Skills (4089) 4,0 stptn
    Software-ontwerp in Java (3826) 4,0 stptn
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologie 120,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
De bachelorproef (BP) wordt als allerlaatste opleidingsonderdeel van de bacheloropleiding of het voorbereidingsprogramma toegevoegd. Dit wil zeggen: Indien de BP opgenomen is, dan zijn alle andere opleidingsonderdelen van de betreffende bacheloropleiding of voorbereidingsprogramma hetzij reeds behaald, vrijgesteld, getolereerd of ingezet voor tolerantie, hetzij gelijktijdig (i.e. in hetzelfde academiejaar) opgenomen.


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologieVerplicht2439,0811629,0JaNeeNumeriek

exchange industriële wetenschappenKeuze2439,02439,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels