Beelding 1B (3679)

Contactpersoon :Mevrouw Yvonne KNEVELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Yvonne KNEVELS 
  
Lid van het onderwijsteam :Arch. Bart MOORS 
 dr. ir. arch. Remco ROES 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Beelding 1A (3678) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de architectuurVerplicht1084,01084,0NeeJaNumeriek

exchange architectuurNa selectie1084,01084,0NeeJaNumeriek

exchange interieurarchitectuurNa selectie1084,01084,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels