Chemische technologie (1329)

Contactpersoon :Prof. dr. An HARDY
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. An HARDY 
  
Co-titularis :Prof. dr. Dirk FRANCO 
 Prof. dr. Wanda GUEDENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Els CARTUYVELS 
 ir. jochen VANDERSPIKKEN 
 Mevrouw Monique REYNDERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar handelsingenieurVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels