Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 2 (1413)

Contactpersoon :Prof. dr. Marlies VAN BAEL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Marlies VAN BAEL 
  
Co-titularis :Prof. dr. An HARDY 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Alessandra PIRAS 
 ir. Gianfabio MANGIONE 
 De heer Jordi VOLDERS 
 dr. Ken ELEN 
 De heer Raheed BOLIA 
 De heer Satish Kumar MYLAVARAPU 
 dr. Wouter VAN GOMPEL 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 1 (1391) 6,0 stptn
    Chemische evenwichtsreacties en kinetica (0259) 5,0 stptn
    Fysische chemie: inleiding (0258) 5,0 stptn
    Kristallografie en diffractietechnieken (1439) 4,0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 1 (1391) 6,0 stptn
    Chemische evenwichten en kinetica (3311) 7,0 stptn
    Chemische thermodynamica (3310) 3,0 stptn
    Kristallografie en diffractietechnieken (1439) 4,0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Chemische thermodynamica (3988) 5,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 1 (1391) 6,0 stptn
    Chemische evenwichten en kinetica (3311) 5,0 stptn
    Kristallografie en diffractietechnieken (1439) 4,0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels