Fysische organische chemie (1586)

Contactpersoon :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wouter MAES 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Chemische evenwichtsreacties en kinetica (0259) 5,0 stptn
    Fysische chemie: inleiding (0258) 5,0 stptn
    Structuur en reactiviteit van organische verbindingen (3312) 7,0 stptn
    Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemie (1400) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Chemische evenwichten en kinetica (3311) 7,0 stptn
    Chemische thermodynamica (3310) 3,0 stptn
    Structuur en reactiviteit van organische verbindingen (3312) 7,0 stptn
    Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemie (1400) 6,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Chemische evenwichten en kinetica (3311) 5,0 stptn
    Chemische thermodynamica (3988) 5,0 stptn
    Structuur en reactiviteit van organische verbindingen (3312) 7,0 stptn
    Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemie (1400) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de chemie optie materiaalchemieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie optie vrije keuze aanvullingKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels