Bachelorproef (1615)

Contactpersoon :dr. Evelien POLDERS
  
Coƶrdinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Geert WETS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Evelien POLDERS 
 Mevrouw Nadine SMEYERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Casestudie 1 (1558) 6,0 stptn
    Casestudie 2 (1382) 6,0 stptn
    Inleiding planologie & planning (1257) 6,0 stptn
    Management informatiesystemen (1535) 6,0 stptn
    Micro-economie (1309) 6,0 stptn
    Mobiliteitsrecht (2110) 6,0 stptn
    Natuurkunde en technologie (1537) 6,0 stptn
    Verkeerskunde 1 (1255) 6,0 stptn
    Verkeerskundig onderzoek 1 (1258) 6,0 stptn
    Verkeerskundig onderzoek 2 (1379) 6,0 stptn
    Verkeerstechniek 1 (1259) 6,0 stptn
    Wiskunde voor verkeerskundigen (2219) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Algemene economie (3266) 6,0 stptn
    Algemene milieukunde en klimaat (3568) 3,0 stptn
    Casestudie 1 (1558) 6,0 stptn
    Casestudie 2 (1382) 6,0 stptn
    Mobiliteitsrecht (2110) 6,0 stptn
    Ontwerpvaardigheden (3497) 6,0 stptn
    Ruimtelijke ontwikkeling 1 (3498) 6,0 stptn
    Verkeerskunde 1 (1255) 6,0 stptn
    Verkeerskundig onderzoek (3658) 6,0 stptn
    Verkeersonderzoeksmethodologie (3499) 6,0 stptn
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de mobiliteitswetenschappen 96,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor jaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht32412,016216212,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels