Beleidsstatistiek (1738)

Contactpersoon :Prof. dr. Roel BRAEKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Roel BRAEKERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Annelies AGTEN 
 De heer Pieter GIESEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar handelsingenieurVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma handelsingenieurVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels