Onderhandelen en bemiddelen (2158)

Contactpersoon :Prof. dr. Eric LANCKSWEERDT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Eric LANCKSWEERDT 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Celine JASPERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de rechtenVerplicht1626,081816,0JaJaNumeriek
2de masterjaar in de rechten: rechtsbedelingVerplicht1626,081816,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels