Masterproef (2262)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter QUAX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter QUAX 
  
Co-titularis :Prof. dr. Fabian DI FIORE 
 dr. Jan VAN DEN BERGH 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
Minstens 40 studiepunten in de master behaald hebben Voorwaarden op niveau opleidingsonderdelen Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling of tolereerbaar cijfer behaald hebben de afgelopen laatste vijf jaar: Bachelorproef (2207, 9 ECTS) of Bachelorproef (4380, 10 ECTS).


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar in de informaticaVerplicht81030,081030,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels