Seminarie 1 Mens en Cultuur (2347)

Contactpersoon :Prof. dr. Koenraad VAN CLEEMPOEL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Koenraad VAN CLEEMPOEL 
  
Co-titularis :dr. arch. Ruth STEVENS 
 Prof. arch. int. arch. Saidja HEYNICKX 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ann PETERMANS 
 Arch. Iwert BERNAKIEWICZ 
 Prof. dr. Jan VANRIE 
 dr. arch. Karen LENS 
 Mevrouw Linde VAN DEN BOSCH 
 Arch. Stefanie WECKX 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Ontwerpen 3A (3697) 9,0 stptn
    Ontwerpen 3B (3698) 9,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Cultuurwetenschappen 3 (2338) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de architectuurKeuze2439,02439,0NeeJaNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen studio cultuurKeuze2439,02439,0NeeJaNumeriek

exchange architectuurNa selectie2439,02439,0NeeJaNumeriek

exchange interieurarchitectuurNa selectie2439,02439,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels