Seminarie 2 Mens en Cultuur (2361)

Contactpersoon :Prof. dr. Koenraad VAN CLEEMPOEL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Koenraad VAN CLEEMPOEL 
  
Co-titularis :dr. arch. Ruth STEVENS 
 Prof. arch. int. arch. Saidja HEYNICKX 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ann PETERMANS 
 Arch. Iwert BERNAKIEWICZ 
 Prof. dr. Jan VANRIE 
 dr. arch. Karen LENS 
 Mevrouw Linde VAN DEN BOSCH 
 Arch. Stefanie WECKX 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Seminarie 1 Mens en Cultuur (2347) 9,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar in de architectuurKeuze2168,02168,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels