Masterproef / Scriptie (2367)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. arch. Oswald DEVISCH
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. arch. Oswald DEVISCH 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK 
 ir. arch. Jos DELBROEK 
 Prof. dr. Koenraad VAN CLEEMPOEL 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ann PETERMANS 
 dr. arch. Barbara ROOSEN 
 dr. arch. Bart JANSSENS 
 Prof. dr. ir. Elke KNAPEN 
 Arch. Iwert BERNAKIEWICZ 
 Prof. dr. Jan VANRIE 
 dr. arch. Karen LENS 
 Prof. dr. Kris PINT 
 Prof. dr. Liesbeth HUYBRECHTS 
 Prof. ir. arch. Nikolaas VANDE KEERE 
 dr. ir. arch. Remco ROES 
 Prof. arch. int. arch. Saidja HEYNICKX 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Inleiding scriptie (2351) 4,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Onderzoeksmethodologie (3941) 4,0 stptn
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de architectuur 180,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar in de architectuurVerplicht1626,081816,0JaNeeNumeriek

2de masterjaar in de architectuurOvergangscurriculum2439,0189549,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels