Wiskunde 1 schakel (2829)

Contactpersoon :dr. Giovanni VANROELEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Giovanni VANROELEN 
  
Co-titularis :De heer Andy SNOECX 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. ir. Sabine BERTHO 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektronica-ICT: pba elektronica-ICT - specifiekVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektronica-ICT: pba toegepaste informatica - deel 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie - gemeenschappelijk - deel 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakelprogramma Industriële wetenschappen chemie optie chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakelprogramma Industriële wetenschappen chemie optie chemie lange versieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakelprogramma Industriële wetenschappen elektromechanica (pba EM-EM, EM-ONT)Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakelprogramma industriële wetenschappen energie - automatisering (pba EM-AUT, EM-KLI, ENT-El, ELO-ICT-ELO)Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakelprogramma industriële wetenschappen energie - automatisering (pba EM-EM, EM-ONT)Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakelprogramma Industriële wetenschappen energie - elektrotechniek (pba EM-AUT, EM-KLI, ENT-EL, ELO-ICT-ELO)Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen: chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels