Basisneurowetenschappen (2955)

Contactpersoon :Prof. dr. Marita GRANITZER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Marita GRANITZER 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Bart VAN WIJMEERSCH 
 dr. Fanny VAN GEEL 
 Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
 dr. Ilse LAMERS 
 Mevrouw Lieve OPSTEYN 
 Mevrouw Merel VAN REUSEL 
 Prof. dr. Raf MEESEN 
 dr. Sarah MINGELS 
 Mevrouw Sofie FAVOREEL 
 De heer Valentin SCHROYEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieOvergangscurriculum2168,02168,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels