Chemische evenwichten en kinetica (3311)

Contactpersoon :Prof. dr. An HARDY
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. An HARDY 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An-Sofie KELCHTERMANS 
 dr. ir. Bjorn JOOS 
 De heer Jonas MERCKEN 
 Mevrouw Ulrique VOUNCKX 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject BMW/GEN met vakdidactiek chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen optie verbreding biologie en verbreding chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie nano/biofysicaKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek chemieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels