Mechanica  (3322)

Contactpersoon :Prof. dr. Jean MANCA
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jean MANCA 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bart WIJNS 
 De heer Jeroen HUSTINGS 
 De heer Koen WOUTERS 
 De heer Michel DE ROEVE 
 De heer Rik LEMPENS 
 dr. Rob CORNELISSEN 
 De heer Robin BONNE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de fysicaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

1ste bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek fysicaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels