Topics in biostatistiek, bioinformatica en epidemiologie (3337)

Contactpersoon :Prof. dr. Christel FAES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Christel FAES 
  
Co-titularis :Prof. dr. Dirk VALKENBORG 
 Prof. dr. Steven ABRAMS 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de wiskunde optie biowiskundeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie vrije keuze aanvullingKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek wiskundeKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels