Networking and Interfacing IoT Platforms (3367)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter QUAX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter QUAX 
  
Co-titularis :Prof. dr. Raf RAMAKERS 
 Prof. dr. Wim LAMOTTE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Joris HERBOTS 
 De heer Niels VAN BELLE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica profiel Networking and SecurityVerplicht1626,01626,0NeeJaNumeriek

master informatica volledig keuzepakketKeuze1626,01626,0NeeJaNumeriek

master informatica profiel Engineering Interactive SystemsOvergangscurriculum1626,01626,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels